Educatieve danslessen

Dans is meer dan beweging

Educatieve danslessen

Het DansLoket ontwikkelt educatieve danslessen op maat. De lessen worden ontwikkeld voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en sluiten aan op thema’s en doelstellingen van uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als zelfvertrouwen en samenwerking of aan een projectweek waarbij een educatieve dansles een mooie toevoeging kan zijn. Samen bekijken wij de mogelijkheden, het zal u verbazen hoeveel er mogelijk is met beweging, beleving en dans.

Ook zullen kinderen zich tijdens de educatieve dansles ontwikkelen in de SLO kerndoelen 54 t/m 56 van kunstzinnige oriëntatie.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.


Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.