Proefles pakket

Proefles pakket

Lezen over Taal-  en Rekendans kan, maar het krijgt pas echt handen en voeten als je het een keer gezien en ervaren hebt. Het is dan ook mogelijk om vrijblijvend een  proeflespakket aan te vragen.

Het proeflespakket bestaat uit een lessenserie van vier Taal- en Rekendanslessen. Wij ontwikkelen de lessen op maat aan de hand van jullie thema en bijhorende begrippen. Tijdens de vier lessen bent u van harte welkom om te komen kijken. Aan het einde van de lessenreeks zullen wij de lessen evalueren. U kunt er dan voor kiezen om een vervolg te geven aan het proeflespakket of het hierbij te laten.